teatr dawniej i dziś

Imiesłowy to pestka!

lektury

Części  zdania - podmiot i orzeczenie

Przymiotniki - odmiana i stopniowanie

A  droga wiedzie w przód i w przód...

BL

Liczebniki

mitologia

Mowa o mowie

formy wypowiedzi

Jestem zamiast - zaimek

CZĘŚCI MOWY

CZĘŚCI ZDANIA

Podmiot - info    

Więcej o języku, mówieniu i wyrazów łączeniu

Budowa zdania pojedynczego

Budowa zdania złożonego

Związki wyrazowe w zdaniu

Czarno - białe związki wyrazowe

      moje  lekcje

JęZYK  POLsKI