Krótkie formy  wypowiedzi  pisemnej

Dłuższe formy  wypowiedzi  pisemnej

Zaproszenie

Lekcja  wprowadzająca  -  e-podreczniki.pl

 

Ogłoszenie

 

 

Dedykacja

 

 

Notatka

 

 

Kartka z pamiętnika

 

 

Opis postaci

 

 

 

 

Charakterystyka

 

 

 

Rozprawka

 

 

 

 

 

Sprawozdanie

 

 

 

Opowiadanie

 

 

 

Opis przedmiotu

          Kilka przydatnych uwag

          Kilka przydatnych uwag

          Kilka przydatnych uwag

          Co zawiera notatka

          To zanotuję!

          Jak to napisać?

          Krok po kroku

         Te słowa mogą się przydać

          Struktura rozprawki

          Argument a przykład - ćw. 1

          Argument a przykład - ćw. 2

          Bank przydatnych słów

         Jak zbudować opowieść?

         Krok po kroku

         Bank przydatnych słów

         Słownictwo - ćw. 1

         Słownictwo - ćw. 2

          Gromadzimy słownictwo

teatr dawniej i dziś

lektury

BL

mitologia

nauka o języku

      moje  lekcje

JęZYK  POLsKI