"Syzyfowe  prace" - powieść 

o  szkole w  czasach  niewoli.

Szkoła Początkowa  w Owczarach

 

Na  podstawie  fragmentów  dotyczących  wyglądu  szkoły,  nauczyciela  i  sposobu  prowadzenia  lekcji  | Rozdział I   i   II | uzupełnij  tekst  z  lukami. | sprawdź |

 

 

Przygotowanie  i  przebieg  egzaminów  wstępnych  do  gimnazjum 

 

Na  podstawie  informacji z rozdziału III (299)   i  IV  opisz  procedury  obowiązujące  w  czasie  rekrutacji  do  gimnazjum - odpowiedz na pytania:

 

1.  Jakie  dokumenty   należało  dostarczyć  do  szkoły?

2.  Jak  informowano  o  terminie  egzaminów  i  czy  przestrzegano  tego  terminu?

3.  Z  czego  przepytywano  kandydata? 

4.  Co  należało  zrobić,  aby  mieć nadzieję na zdanie egzaminów  (377)?

5.  Kto  należał  do  komisji  egzaminacyjnej?

6. Jak  przebiegał  egzamin?

 

 

Nauczane  przedmioty  i  nauczyciele  gimnazjum  w  Klerykowie

 

Kadra  pedagogiczna  klerykowskiego  gimnazjum - rozdział VIII

Sporządź  informator o  nauczycielach   - wykonaj zadanie,  a  następnie  sporządź  notatkę  w  postaci  tabeli.

 

Imię 

i  nazwisko  nauczyciela

Narodowość

Nauczany przedmiot

Krótka charakterystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz  film

BL