Wiek  pary  i  elektryczności - garść  informacji  o epoce pozytywizmu.

Przeczytaj w podręczniku  informacje o ramach  czasowych  epoki.

Zaznacz najważniejsze wydarzenia II połowy XIX wieku na osi czasu

Przeczytaj tekst  dotyczący  epoki  i  na  jego  podstawie  sporządź 

w  zeszycie  mapę  myśli. Sprawdź, czy nie pominąłeś istotnych informacji.

Literaci  i ich  dzieła -  Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Bolesław Prus, Charles Dickens, Antoni Czechow. Pamiętasz te lektury?

Polscy  twórcy  okresu  pozytywizmu

Henryk Sienkiewicz             Maria  Konopnicka                 Bolesław Prus

?

BL