teatr dawniej i dziś

Czarno - białe związki wyrazowe

romantyzm

Imiesłowy to pestka!

średniowiecze

lektury

Części  zdania - podmiot i orzeczenie.

Przymiotniki - odmiana i stopniowanie.

Związki  wyrazowe  w  zdaniu.

ortografia

A  droga wiedzie w przód i w przód...

   moje  lekcje 

 JĘZYK  POLSKI

BL

Liczebniki

nauka o języku

mitologia

Mowa o mowie

pozytywizm

formy wypowiedzi

Składnia zdania  złożonego

legendy

Jestem zamiast - zaimek

CZĘŚCI MOWY

CZĘŚCI ZDANIA

Więcej o języku, mówieniu i wyrazów łączeniu

Budowa zdania pojedynczego.