"Balkon",  Edouard Manet

"Perspektywa", René Magritte

Malarskie

nawiązania

do twórczości

modernizmu.

Który  obraz   powstał  wcześniej?  Dlaczego  tak  sądzisz?    Sprawdź, kiedy  żyli  twórcy  dzieł. - skorzystaj  z  linków  pod  obrazami.

Wykonaj  kolejne  zadania:

 

Opis  obrazu -   gromadzimy informacje i słownictwo

 

Znajdź  tytuł  obrazu,  który  wyłonił  się  pod  tekstem.  Jego  autorem  jest  René Magritte.

 

Uzupełnij  notatkę  brakującymi  wyrazami.