Twoja praca została przesłana do nauczyciela. 
Poczekaj cierpliwie na ocenę.